Mốc sự kiện

 • 1998
  • PastaMania khai trương chi nhánh đầu tiên tại Singapore.
 • 2002
  • Singapore’s Globalmatrix Holdings đăng kí bản quyền thương hiệu PastaMania.
  • PastaMania bắt đầu mở rộng thương hiệu và chuyển đổi từ mô hình “Food Court” sang mô hình “Casual Dining”.
 • 2003
  • Mở rộng PastaMania sang khu vực Đông Nam Á.
 • 2004
  • Mở rộng PastaMania sang khu vực Trung Đông.
 • 2006
  • Phát triển mở rộng thêm các chi nhánh tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông.
 • 2007
  • Won Franchisor of the Year Award, Franchising & Licensing Association (FLA) Singapore.
 • 2009
  • PastaMania được cấp chứng chỉ Halal tại Singapore.
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại Syria, khu vực ME.
 • 2010
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại Brunei & Egypt.
 • 2011
  • Ra mắt Doughworkz bởi PastaMania ở Singapore.
 • 2013
  • Ra mắt các cửa hàng của PastaMania tại Thượng Hải, Trung Quốc
 • 2014
  • Dành giải thưởng uy tín  “Best Italian Casual Dining” và   That’s Shanghai Food & Drink 2014 .
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại Malaysia.
 • 2015
  • Dành giải thưởng “Best Hospitality Award” tại Thượng Hải, Trung Quốc.
 • 2016
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại Cambodia & Myanmar.
 • 2017
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại  Philippines, Qatar &  Sri Lanka.
  • Nhượng quyền thương mại PastaMania tại VietNam.

  LK international co.ltd

Our brand ThaiExpress | Ngõ | Shabu Ya | Spice Temple | PastaMania

Facebook Delivery